Konferencia COINTT

Kedy?

Kde?

Najväčšie podujatie venované téme transferu technológií na Slovensku s účasťou zahraničných spíkrov

Hlavná téma:  Zjednodušenie kontaktu medzi akademickou a podnikateľskou sférou pri transfere technológií

cointt.sk