Konferencia COINTT 2023

Kedy?

Kde?

Novým spoluorganizátorom pre stage INNOVATION je SAPIE

Na COINTT 2023 dostane priestor aj Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií