Kde je modrá planéta

Kedy?

Kde?

Pilotný worshop startupu MAO (Media Art Office) pod názvom „Kde je modrá planéta?“. Workshop je určený pre deti predškolského veku a bude pozostávať z teoretickej a praktickej interaktívnej časti. V druhej časti budú môcť deti kresliť a maľovať svoje návrhy a nápady vo virtuálnej realite pomocou 3D VR okuliarov. Následne vznikne spoločný 3D výstavný priestor, z ktorého deti dostanú fyzickú vytlačenú pohľadnicu so svojím umeleckým dielom. Workshop podporuje tvorivú hru, uvažovanie, priestorovú orientáciu a uvedomenie si dôležitosti a zmysluplnosti fyzickej aj digitálnej reality.

Aktivita určená pre deti MŠ Němcovej 4, Košice.