IP for YOU Slovakia

Kedy?

Kde?

Odborníci z oboch úradov prednesú prezentácie o relevantných témach duševného vlastníctva určené odborníkom v oblasti duševného vlastníctva.

Viac informácií na cvtisr.sk.