Inovatívne trendy vo vysokoškolskom vzdelávaní

Kedy?

Kde?

Zámerom konferencie je vytvoriť priestor pre učenie sa o nových trendov vo vysokoškolskom vzdelávaní, zdieľanie skúseností pre pedagógov a pedagogičky TUKE  a sieťovanie aktívnej pedagogickej komunity naprieč fakultami TUKE.

Vzhľadom na obmedzené možnosti priestorov, na workshopy a konferenciu je potrebné sa registrovať cez formulár.

Program:

Štvrtok 23.11.2023 / Workshopy

 • 9:30 – 13:00   SCRUM vo vzdelávaní / Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia
 • 9:30 – 12:30   Pedagóg ako pozitívny líder / Suvko-Coaching
 • 9:30 – 11:00   Peer Evaluation and Assessment / Yucel Ger, HH Porvoo Campus
 • 14:00 – 16:00 Čo ponúka YouTube pre vaše prednášky / Miroslav Biňas, FEI, TUKE
 • 13:30 – 16:00 Orchestrace efektívnych porad / Dávid Pešek, ČVUT
 • 16:30 – 18:30 Mindfullness / Psychológ Matej Hrabovský

Piatok 24.11.2023 / Konferencia

 • 8:00 Registrácia spojená s rannou kávou.
 • 8:30 Otvorenie konferencie, Prorektor TUKE pre vzdelávanie Miroslav Kelemen
 • 8:50 – 9:25   Yucel Ger, Inquiry-based Learning as Part of a Learner-centred Education: Haaga-Helia Porvoo Campus Practices
 • 9:25 – 10:00 Gabriela Pleschová, Podpora kvality vzdelávania na Univerzite Komenského
 • 10:00 – 10:35 Martin Kuruc, Kam sa stráca motivácia študentov učiť sa a čo s tým?
 • 10:35 – 11:10 Dávid Pešek, (Ne)vzdelávanie ku podnikavosti, skúsenosti z ČVUT Praha
 • 11:10 – 11:40 Prestávka
 • 11:40 – 12:40 Panelová diskusia
 • 12:40 – 13:30 Obed
 • 13:30 – 14:05 Jana Pócsová, Metóda active learning v inžinierskom vzdelávaní
 • 14:05 – 14:40 Marek Blizco, Príležitosti a výzvy AI vo vzdelávaní
 • 14:40 – 15:15 Alena Galajdová, Skúsenosti s inkluzívnym vzdelávaním na TUKE
 • 15:15 – 15:50 Radka Čopková, „Nie sú v pohode“, Dôležitosť investície zdrojov do podpory mentálneho zdravia študentov

Kontakt: miriam.sebova@tuke.sk

Viac informácií: educationmatters.ekf.tuke.sk