INNOCAT

Kedy?

INNOCAT

16. decembra 2020 - 17. decembra 2020 09:00 - 12:00

Kde?

INNOCAT

UVP TECHNICOM Němcovej 5 Košice,

POZVÁNKA

16.12.2020, 9:00-12:00  

INNOCAT – Zdieľanie skúseností, tematický workshop o náhrade PGM materiálov v katalyzátoroch

      INNOCAT – Transfer of experience, thematic workshop on PGM substitution in vehicle catalysts

17.12.2020, 9:00-12:00

INNOCAT – Zdieľanie skúseností, propagácia pre potreby stimulov vzniku územných ekosystémov

      INNOCAT – Transfer of experience, matchmaking event to stimulate the emergence of territorial ecosystems

REGISTRÁCIA (SK)
REGISTRATION (EN)

INNOCAT – „Inovatívna technológia substitúcie CRM pre katalyzátory vozidiel verejných spoločností“ – je projekt spolufinancovaný Európskym inovačným a technologickým inštitútom, ktorého cieľom je šíriť inovácie v oblasti substitúcie a recyklácie kovov platinovej skupiny v automobilových katalyzátoroch.

Projekt začal v januári 2019 a bude prebiehať 24 mesiacov s účasťou 11 partnerov zo 7 európskych krajín pod koordináciou spoločnosti Monolithos, priekopníka v inováciách katalyzátorov. Partneri spoločnosti INNOCAT sa usilujú o vybudovanie inovačných ekosystémov na podporu rozvoja podnikania založených na komercializácii novej technológie, ktorá nahrádza kovy na báze platiny v katalyzátoroch.
Partneri INNOCAT v súčasnosti vykonávajú štúdie realizovateľnosti projektu vo svojich regiónoch analyzovaním špecifík a požiadaviek týkajúcich sa výskytu teritoriálnych ekosystémov na zhromažďovanie a nahrádzanie kovov skupiny platiny v použitých katalyzátoroch.

Za týmto účelom by sme Vás chceli pozvať na organizované podujatie INNOCAT. Záujemcovia môžu vystúpiť s krátkou prezentáciou o ich aktivitách v oblasti katalyzátorov a ekológie v doprave a tak spropagovať svoju spoločnosť nie len na Slovensku ale aj v zahraničí.

V mene partnerstva INNOCAT ďakujem za Váš záujem.

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG.

INNOCAT http://inno-cat.eu

Partneri projektu