Informačný deň Programu spolupráce Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko 2021-2027

Kedy?

Kde?

Program

 • 9:30 – 10:00 Registrácia, občerstvenie
 • 10:00 – 10:20 Úvodné príhovory
 • 10:20 – 10:35 Ochrana a zachovanie prírodného kapitálu – prezentácia
  • Ochrana životného prostredia
  • Biodiverzita
  • Zelená infraštruktúra
 • 10:35 – 10:50 Spoločné riadenie rizík – prezentácia
  • Riadenie povodňových rizík a vodné hospodárstvo
  • Riadenie rizík katastrof
 • 10:50 – 11:05 Zachovanie miestneho dedičstva – prezentácia
 • 11:05 – 11:35 Všeobecné informácie o výzve na predkladanie projektových návrhov
 • 11:35 – 11:45 Proces výberu projektov
 • 11:45 – 12:00 Otázky a odpovede
 • 12:00 – 13:00 Obed
 • 13:00 – 14:30 Workshopy na vyhľadávanie partnerov v troch tematických skupinách
 • 14:30 – 15:00 Voľná diskusia

Na podujatí bude zabezpečené maďarské a slovenské tlmočenie.