I-CARE-SMART

Kedy?

Kde?

I-CARE-SMART

UVP TECHNICOM a online Němcovej 5 Košice, Slovakia (Slovak Republic)

Poďte s nami diskutovať o inováciách pre seniorov!

Téma 2.: Ako zvýšiť informovanosť a digitálne zručnosti všetkých aktérov starostlivosti o možnostiach využitia asistenčných technológii pre životné oblasti  seniorov, vrátane  záujmu o vzdelanie seniorov   prostredníctvom Digitálneho zdravotného Hubu?

Ste expertom v oblasti asistenčných produktov a podporných služieb pre seniorov? Alebo samotným seniorom, či  človekom starajúcim sa o blízkych v seniorskom veku, či už v rámci rodiny alebo profesionálne? Zaujíma Vás ako bezpečne udržať seniora v domácom prostredí. Tak neváhajte o poďte s nami diskutovať, ako ich zlepšiť život vďaka novým komunitným seniorským asistenčným službám!

Téma demografického vývoja smerujúceho k tzv. „starnutiu populácie a predlžovania veku dožitia “ a teda prudkému zvyšujúcemu podielu starších občanov na počte obyvateľov krajín EU vrátane Slovenska , sa v posledných rokoch stala jednou z kľúčových spoločenských a civilizačných výziev. A musíme povedať, že oprávnene. Potreba nastolenia technologických a sociálnych zmien s cieľom zvládnuť dôstojne  starnutie v  prostredí rodinného a domáceho charakteru, aktívne starnutie veľkej skupiny obyvateľstva, zlepšujúce životné podmienky obyvateľov, je jedným z najdôležitejších strategických cieľov členských štátov Európskej únie.

Medzinárodný projekt „Inovatívny ekosystém pre inteligentnú starostlivosť o starších ľudí“ (z angl. Innovation Ecosystem for Smart Elderly Care) je súčasťou svetového trendu vytvárania podpory pre seniorov, pričom cieľom projektu je vytvorenie a posilnenie spolupráce organizácií pôsobiacich predovšetkým v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti seniorov založenej na sociálnych inováciách a asistenčných a telemedecinských technológiách

Technická univerzita v Košiciach a EZÚS Via Carpatia, ako zástupcovia Slovenska v rámci tohto medzinárodného projektu, si Vás dovoľujú pozvať do spoločnej diskusie (workshopu-u) za účasti komunitných sociálnych a technologických odborníkov, seniorov a ich rodín, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako aj zástupcov verejnej správy. Stretnutia, na ktorých budeme metódou spoločnej tvorby nových produktov a služieb, diskutovať so zapojením všetkých relevantných skupín občanov a profesionálov, budú rozdelené na 3 časti:

Piatok 20.august 2021

Ako by malo vyzerať  ideálne bezpečné bývanie seniorov s asistenčnými podpornými službami v domácom prostredí?

Streda 25.august 2021

Ako zvýšiť informovanosť a digitálne zručnosti všetkých aktérov starostlivosti o možnostiach využitia asistenčných technológii pre životné oblasti  seniorov, vrátane  záujmu o vzdelanie seniorov   prostredníctvom Digitálneho zdravotného Hubu?

Štvrtok 2.september 2021

Ako by malo vyzerať bezpečné bývanie  a moderná starostlivosť s asistovanými službami pre seniorov v 21 storočí na Slovensku?

Jednotlivé témy budú diskutované v kontexte prípadovej štúdie pripravovaného inovatívneho návrhu Centra sociálnych služieb v Obišovciach, ktorý je pripravovaný Inštitútom aktívneho bývania, v spolupráci s miestnymi orgánmi verejnej správy.

Ako sa zapojiť do našej diskusie?

Stačí vyplniť registračný formulár a my Vám zašleme inštrukcie k osobnej alebo online účasti.

Registrácia je nezáväzná a zadarmo!  Kde sa uskutočnia dané diskusie?

Diskusie budú prebiehať v priestoroch Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM (zasadacia miestnosť 003) v Košiciach, samozrejme s dodržaním aktuálne platných nariadení v súvislosti s pandemickou situáciou. Účasť bude možná aj prostredníctvom online pripojenia.

Kto sa môže zapojiť do diskusie – zúčastniť sa nášho workshopu?

Radi privítame všetkých, s relevantnými skúsenosťami z oblasti starostlivosti o seniorov, akými sú napríklad:

  • Formálni a neformálni poskytovatelia starostlivosti seniorom,
  • Seniori a ich rodinní príslušníci, bývajúci s nimi v domácnosti, prípadne poskytujúci im starostlivosť napravidelnej báze,
  • Odborníci z rôznych odvetví podporných a asistenčných služieb a produktov pre seniorov,
  • Zástupcovia relevantných verejných inštitúciía tretieho sektora, ktorí sa aktívne venujú
    starostlivosti a poskytovaniu služieb pre seniorov.

Viac informácií nájdete aj na našich stránkach https://seniorhub.sk/

Táto aktivita je realizovaná v rámci aktivít projektu Inovatívny ekosystém pre inteligentnú starostlivosť o starších ľudí, implementovaný pod záštitou programu Interreg Stredná Európa, s finančnou podporu Európskej únie (ERDF, ENI, IPA).