Hydrogen Aviation Valley Kosice workshop

Kedy?

Kde?

Dovoľujeme si Vás informovať o pripravovanom podujatí, ktoré organizuje Letecká fakulta TU v Košiciach v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a Centrom vedecko-technických informácií SR dňa 3.10.2022 v priestoroch Univerzitného Vedeckého Parku TECHNICOM.

Počas Európskeho vodíkového týždňa sa v Košiciach uskutoční medzinárodný workshop zameraný na synergiu spoločných európskych podnikov Clean Aviation, Clean Hydrogen, SESAR 3 a Fuel and Cell Initiative. Zástupcovia spoločných podnikov prednesú prezentácie o synergiách a cezhraničnej spolupráci. Súčasťou podujatia budú aj zástupcovia univerzít, vedeckých parkov a priemyslu z Poľska, Maďarska, Českej republiky, Ukrajiny a ďalších európskych krajín.

Program podujatia

Podujatie pozostáva z dvoch hlavných častí:

Čisté letectvo

  • Vodíkové a hybridné letectvo

Digitalizácia v letectve

  • Virtuálna realita vo výcviku pilotov
  • Letecká mobilita

Priebeh jedinečného odborného stretnutia bude možné sledovať online.