HubIT Policy workshop (mimo UVP)

Kedy?

Kde?

Workshop projektu HubIT sa uskutoční v Košiciach dňa 4.6.2019, na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. HubIT Policy workshop poskytne príležitosť prezentovať, prediskutovať a navrhnúť politické odporúčania na podnietenie zodpovedného IKT výskumu a inovácií s podporou spoločenských a humanitných vied.

Viac informácií v odkaze tu.