Hodnotenie pobytu startupov v Startup centre UVP

Kedy?

Kde?

Pre zoznam startupov a ďalšie informácie o nich navštívte web Startup centra UVP