HODNOTENIE POBYTU STARTUPOV v Startup centre UVP TECHNICOM

Kedy?

Kde?

Dňa 13.1.2023 10.00 – 13.00 sa bude konať už v poradí 15. hodnotenie startupov, po absolvovaní ich 6 mesačného akceleračného programu v Startup centre UVP TECHNICOM.

Hodnotenie bude organizované v hybridnom mód (prezenčne – v priestoroch UVP TECHNICOM a on-line).

Hodnotenia sa zúčastnia všetky startupy Startup centra UVP TECHNICOM (tak startupy, ktoré v období január – jún 2021 absolvovali akceleračný program po prvý krát, ale aj startupy, ktoré absolvovali už opakovaný pobyt).

Pôsobenie startupov v Startup centre bude hodnotiť odborná komisia, ktorá na základe posúdenia úrovne rozvoja startupov môže navrhnúť ich umiestnenie do Inkubátora TUKE, kde budú mať možnosť absolvovať tzv. rastový program.

Hodnotenie pobytu startupov v Startup centre bude organizované v úzkej spolupráci s „innovlab“.

Startup centrum UVP TECHNICOM vzniklo v roku 2014 a je jedným z kľúčových komponentov ekosystému akcelerácie podnikania, transferu technológií a inovácií na TUKE v rámci štruktúry Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM. Jeho cieľom je poskytnúť prostredie pre zabezpečenie akceleračného procesu pre vznik malých a stredných „Hi-Tech“ firiem („Start-up a Spin-off“ firiem) najmä na základe výsledkov výskumných a inovačných aktivít pracovísk TUKE.

Za krátke obdobie svojej činnosti, získali Startup centrum a Inkubátor dobré meno organizáciou aktivít na identifikáciu a podporu inovatívnych riešení a stali sa významným elementom inovačného potenciálu regiónu s celoslovenským dopadom. Od roku 2014 pôsobilo v Inkubátore viac 30 inovatívnych startupov.