Hodnotenie pobytu startupov v Startup centre UVP

Kedy?

Kde?

Dňa 15.12. 2020 sa uskutoční hodnotenie progresu startupov v rámci ukončenia ich 6 mesačného pobytu v Startup centre UVP TECHNICOM.

Hodnotenie bude organizované v on-line priestore (hodnotiaca komisia bude komunikovať so startupmi z virtuálneho videokonferenčného štúdia v UVP TECHNICOM.

Priebeh hodnotenia:

Každý startup bude prezentovať svoj biznis plán. Prezentácia startupu bude mať 2 časti:

  • 8 minút (max.) – prezentácia biznis plánu
  • 5 minút (max) – diskusia – odpovede na otázky hodnotiacej komisie.

Na základe hodnotenia startupu komisiou, budú 3 možné alternatívy ďalšieho postupu:

1. Startupu bude navrhnutý postup do Inkubátora UVP TECHNICOM (v rámci ročného pobytu v Inkubátore startupy absolvujú tzv. rastový program)

2. Startupu bude navrhnutý opakovaný 6 mesačný pobyt v rámci Startup centra

3. Spolupráca startupu s UVP Technicom bude ukončená.

Výsledky hodnotenia a informácie o ďalšom postupe budú zverejnené do 3 pracovných dní.

Viac info o startupoch: https://www.startupcentrum.tuke.sk/startup-centrum-tuke/