Hodnotenie pobytu startupov v Startup centre TUKE

Kedy?

Kde?

Komisia zložená zo zástupcov relevantnej akademickej a výskumnej sféry

Miesto: UVP TECHNICOM, miestnosť 001-002

V rámci podujatia, pre spravodajské a dokumentačné potreby organizátorov (TUKE/UVP TECHNICOM), môžu byť vyhotovené obrazové snímky týkajúce sa fyzickej osoby (účastníka). V prípade výhrad k zverejneným obrazovým snímkam a obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: gdpr@uvptechnicom.sk