HC Košice Community Forum

Kedy?

Kde?

Metropolitný hokejový klub pripravuje po takmer jeden a pol ročnej pauze spôsobenej opatreniami v poradí 5. Community Forum.

Akcia sa uskutoční vo štvrtok 9. 6. o 18:00  v budove vedeckého parku Technicom (Boženy Němcovej 5) v zaužívanom formáte. Celý obsah bude streamovaný, vstup vzhľadom na obmedzenú kapacitu sály len pre pozvaných hostí.

Program – moderované 3 temetické bloky:

BLOK A: Vízie a plány, ekonomika, marketing

(Július Lang – prezident, Miloslav Klíma – výkonný riaditeľ, Stanislav Mucha – riaditeľ marketingu)

BLOK B: Športová oblasť – A-tím a mládež

(Gabriel Spilar – športový manažér, Marek BartánusMiroslav Kozárik – šéftréner mládeže)

BLOK C: Medzisektorová spolupráca, spoločenská zodpovednosť a atraktivita prostredia

(Juraj Girman – Vice President Telekom IT at DEUTSCHE TELEKOM IT SOLUTIONS & Chairman of The Board of Directors at Kosice IT Valley, Tomáš Futáš – Head of Ness Košice Center, Peter Blaas – Business Development Director ANTIK Telecom)