Hackathon: Ako zvýšiť biodiverzitu v meste?

Kedy?

Kde?

POZVÁNKA

Milí študenti a študentky, pozývame vás na Hackathon: Ako zvýšiť biodiverzitu v meste?

Kto sa môže zapojiť?

Trojčlenné až štvorčlenné tímy študentov TUKE a UPJŠ. Prihlásiť sa môžete vyplnením formulára.

Prečo sa zapojiť? Najlepšie tímy môžu vyhrať vecné ceny. Súčasťou Hackathonu budú prednášky, na ktorých experti účastníkom priblížia hlavné výzvy biodiverzity v meste Košice, na ktoré by sa pri hľadaní riešení mali zamerať. Každý tím bude mať k dispozícii mentorov, ktorí budú s nimi nápady konzultovať.

Program
Úvodné prednášky o biodiverzite v meste Utorok 25.4. 2023, 15:30 – 18:30 Knižnica Technickej univerzity v Košiciach

15:30 – 15:40 Úvod, predstavenie hackatonu, technické informácie
15:40 – 17:40 Prednášky pozvaných expertov
17:40 – 18:00 Prestávka na občerstvenie
18:00 – 19:00 Prechádzka mestom

25.4.- 1.5. Práca tímov na projektoch. Študenti budú mať možnosť konzultácie s mentormi, ktoré budú prebiehať online.

Vyhodnotenie študentských nápadov

Utorok 2.5. 2022 od 15:30 – 17:30, UVP TECHNICOM

Prezentácia projektov pred porotou. Odmenené budú prvé tri tímy. Ceny zahŕňajú napr. poukážky do kníhkupectva Martinus, poukážku do Escape Room, voucher na konzumáciu v Tabačke a pod.

Predpokladaný program (podľa počtu tímov):

15:30 – 15:40 Otvorenie
15:40 – 17:00 Prezentácie tímov
17:00 – 17:20 Hodnotenie poroty
17:20 – 17:30 Vyhlásenie výsledkov

Kontakt
Miriam Šebová

miriam.sebova@tuke.sk