Getting things done

Kedy?

Kde?

Počas tohoto interaktívneho tréningu sa naučíte pracovať s piatimi krokmi ovládnutia workflow -modelom pre optimalizáciu našej každodennej práce. Sústredíme sa na potrebu zachytiť všetky potenciálne dôležité vstupy, ktoré vyžadujú vašu pozornosť. Ujasníme si, čo zachytené položky znamenajú a čo je s nimi potrebné urobiť. V treťom kroku vytvoríme efektívny organizačný systém pre usporiadanie informácií a úloh. Následne prejdeme procesom dôsledného premyslenia našich záväzkov, ktoré nám dodá jasnosť, aktuálnosť a perspektívu. A v neposlednom rade zoptimalizujeme náš systém, aby sme si vedeli jasne stanoviť priority a zapojiť sa do práce na najzmysluplnejších úlohách. Obsah je prezentovaný interaktívnou formou tak, aby účastníci odchádzali z tréningu s ich vlastným funkčným GTD systémom.

Účinnosť GTD spočíva vo vytvorení a používaní kompletného a aktuálneho zoznamu všetkých svojich záväzkov, ktorý odbremení Vašu myseľ a tá je potom schopná sa jasne sústrediť, zobraziť svet z optimálnych uhlov a vykonávať dôveryhodné voľby o tom, čo v danom okamihu robiť (a nerobiť).

GTD v rámci svojho prístupu zahŕňa:

  • zachytenie čohokoľvek a všetkého, čo má Vašu pozornosť do dôveryhodného systému,
  • zatriedenie vykonateľných záležitostí do výstupov a konkrétnych ďalších krokov,
  • zorganizovanie pripomienok a informácií efektívnym spôsobom, do vhodných kategórií, podľa toho, ako a kedy k nim potrebujete pristupovať,
  • udržiavanie aktuálnosti a nadhľadu pravidelným revidovaním šiestich horizontov svojich záväzkov (zámery, vízie, ciele, oblasti zamerania a zodpovednosti, projekty a ďalšie kroky),
  • optimálne zapojenie – výber a realizácia aktivity, ktorá je v zmysle definovaných rozhodovacích kritérií v danom okamihu tá najdôležitejšia.

Marek Kogan, certifikovaný GTD tréner a zástupca GTD pre Českú republiku a Slovensko