Funding Opportunities for Digitalization and Innovation for Manufacturing

Kedy?

Kde?

Chceli by ste vedieť, aké sú možnosti financovania, aby ste pomohli vašej spoločnosti s prechodom na zelenú a digitálnu? AmCham Slovakia našla odpovede na túto otázku a teraz prináša toto know-how priamo vám a vašej spoločnosti.

*Len pre riadenie na úrovni CEO alebo najvyššej úrovne!

Toto podujatie je súčasťou série okrúhlych stolov CEO venovaných diskusii o existujúcich možnostiach financovania na podporu digitalizácie a inovačných procesov v slovenských firmách.

Podujatie sa zameria na nové príležitosti, ktoré môže programové obdobie 2021 – 2027 poskytnúť prostredníctvom finančných prostriedkov dostupných špeciálne pre výrobný priemysel. Účastníci prehĺbia svoje chápanie možností financovania a prediskutujú svoje konkrétne priority/potreby a spôsob ich dosiahnutia.

Viac informácii a registrácia na: AmCham