FORLANG 2019

Kedy?

Kde?

9. ročník medzinárodnej konferencie o cudzích jazykoch v akademickom prostredí

Konferencia je organizovaná pod záštitou rektora Technickej univerzity v Košiciach prof. Ing. Stanislava Kmeťa, CSc.

Viac na: https://web.tuke.sk/forlang/