Finančné zdroje pre startupy

Kedy?

Kde?

Pre účasť je potrebná registrácia. Registrovaným účastníkom v prípade on-line účasti bude zaslaný link na pripojenie.

Workshop je aktivitou organizovanou v rámci Intenzívneho akceleračného programu (IAP) UVP TECHNICOM a je určená pre všetky startupy Startup centra a Inkubátora UVP TECHNICOM.

Cieľ workshopu

– Poskytnutie prehľadu ohľadne možnostiach financovania
– Vysvetlenie najlepšej praxe pri získavaní ekvitného financovania a riadení kapitálu v startupe
– Oboznámenie sa s kľúčovými podmienkami, ktoré požadujú investori

Program workshopu bude venovaný nasledujúcim témam:

A. Investičný cyklus startupu a typy zdrojov financovania

– Bootstrapping
– Business angels
– Seed funding
– Inštitucionálne kolá financovania
– Inštrumenty získania ekvitného kapitálu – equity vs konvertibilné úvery
– Alternatívne zdroje financovania – non dilutive funding
– Crowdfunding

B. Proces získania kapitálu od VC fondov

– Typické chyby
– Na čo sa pripraviť a ako byť úspešný
– Kroky v procese
– Ako vybrať “správneho“ investora
– Valuácia

C. Term sheet a právna dokumentácia

– Kľúčové oblasti term sheetu
– Likvidačná preferencia
– Reserved Matters
– Leaver provisions a founders’ stock
– Právna dokumentácia

Metodika

Výklad teoretického základu a trhovej praxe, odovzdanie konkrétnych skúseností ohľadne úspešných a neúspešných spoločnosti a kôl financovania, prípadové štúdie

Workshop bude prebiehať  v HYBRIDNOM móde (osobná účasť – OTP režim – UVP TECHNICOM, Nemcovej 5, Košice,  konferenčná miestnosť na prízemí, on-line mod – link bude zaslaný po registrácií).

Lektor:  Michal Jablonka, spoločnosť Limerock Advisory, s.r.o.    

Intenzívny akceleračný program startupov (IAP)  je organizovaný v rámci projektu „Rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska na báze pilotnej realizácie intenzívneho programu akcelerácie podnikania“ (EAST) a je finančné podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci výzvy SRIN č. 6/2021 vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.