Finančné toky vo firme (Cash-flow)

Kedy?

Kde?

Cash-flow si firma musí pozorne plánovať a sledovať, inak sa môže dostať do vážnych finančných problémov, hoci je jej celková bilancia dobrá.

Program webinára:

  • čo je to cashflow,
  • prečo je cashflow najdôležitejšie slovo v podnikaní a ako ho riadiť,
  • ako súvisí zisk s maržou a cashflow-om,
  • ako nastaviť firmu tak, aby fungovala výborne.
  • ako stanoviť cenu produktu (cenotvorba)

LektorViliam Krunka videovizitka

Viliam Krunka je majiteľ účtovnej firmy, kt. sa špecializuje na ekonomiku podnikania. Pomáha ľuďom rozvíjať hodnotné nápady a radi firmám ohľadom ekonomiky a organizácie. Prednáša na témy manažment (riadenie podniku, riadenie kvality, riadenie času, radenie cashflow, stanovenie cieľov.. ). Je tvorcom online kurzov k podnikaniu a taktiež vyvíja softvér pre účtovníctvo, sklady a administratívu pre zjednodušenie a automatizovanie práce.