Festival podnikavosti

Kedy?

Kde?

Pozývame žiakov stredných škôl so záujmom o podnikanie na Festival podnikavosti. Spoznajú mladých ľudí, ktorí úspešne rozbehli svoje podnikateľské nápady a budú sa môcť inšpirovať príbehmi úspešných regionálnych podnikateľov.

Na podujatie registrujte delegáciu svojej školy (s presným počtom) emailom na kristina@rozbehnisa.sk. Na akciu môžete zobrať 4-7 žiakov so záujmom o podnikanie.