EXTRAPOLÁCIE: Súčasné trendy v oblasti informačných technológií

Kedy?

Kde?

Program: Tomáš Šmelko – Promiseo; Lukáš Barč – BART.SK; Tomáš Durčák – Astound Commerce

Tri zaujímavé motivačné prednášky pre študentov stredných škôl venované prezentácií unikátneho  košického IT sektora.