EXTRAPOLÁCIE: Súčasné trendy v oblasti informačných technológií

Kedy?

Kde?

Termín: 7. októbera 2019 od 13.00 do 18.00

Program: Tomáš Šmelko – Promiseo; Lukáš Barč – BART.SK; Tomáš Durčák – Astound Commerce

Tri zaujímavé motivačné prednášky pre študentov stredných škôl venované prezentácií unikátneho  košického IT sektora.