Európske inovačné ekosystémy: The African Union-European Union Innovation Platform: HORIZON-EIE-2024-CONNECT-01-01

Kedy?

Kde?