Európske inovačné ekosystémy: Startup Europe: HORIZON-EIE-2024-CONNECT-01-02

Kedy?

Kde?