EUROFONDUE 2022

Kedy?

Kde?

Dňa 17.6.2022 sa uskutoční už 9. ročník súťaže študentských projektov a nápadov

EUROFONDUE 2022 !

Vďaka súťaži máte skvelú príležitosť vyskúšať si manažovanie projektu s fiktívnym rozpočtom eurofondov v hodnote 20 000 EUR. Súčasťou súťaže, pre registrovaných účastníkov, je aj online workshop vedený odborníkmi z akademického aj podnikateľského prostredia. Workshop ponúka nadobudnutie nových zručností v oblasti soft skills, biznis modelu, písania projektov a ich následnej podpory.

PODMIENKY A PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

  • Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci stredných škôl v 2. 3. 4. alebo 5. ročníku, a to individuálne alebo ako kolektív s maximálnym počtom štyroch žiakov.
  • Účastníci sa do súťaže prihlasujú prostredníctvom online prihlasovacieho formulára najneskôr do 31.03.2022.
  • Finálny súťažný návrh projektu musí byť doručený elektronicky na adresu sutaz.ekf@tuke.sk najneskôr 30.04.2021 vo formáte .docx (príp. .doc, .pdf).

SÚŤAŽNÝ PROJEKT

  • Návrh súťažného projektu musí byť verejnoprospešný, bude slúžiť občanom regiónu/mesta/dediny, napr. môže podporiť turizmus; zlepšiť životné prostredie; zlepšiť sociálnu infraštruktúru; pomôcť znevýhodnenej skupine ľudí a iné.
  • Návrh projektu má obsahovať nasledujúce časti: popis súčasného stavu (oblasti, ktorej sa projekt týka), ciele projektu, aktivity projektu, hlavné prínosy, formu a spôsob realizácie a rozpočet.
  • Rozsah návrhu projektu je 10 až 15 strán (neráta sa úvodná strana).
  • Limitovaná fiktívna finančná suma je 20.000 EUR.

Hlavnou cenou súťaže je návšteva Európskeho parlamentu, ktorú sprostredkuje europoslanec Martin Hojsík. Pripravené sú aj zaujímavé vecné ceny !

DÔLEŽITÉ LINKY

Súťaž študentských projektov a nápadov Eurofondue 9. ročník organizuje Ekonomická fakulta TU v Košiciach pod záštitou europoslanca Martina Hojsíka, s partnerskou podporou Košického samosprávneho kraja a Euractiv Slovensko.

Tešíme sa na vaše nápady !

Organizačný tím a odborná porota súťaže Eurofondue