EUH4D – InfoDay2

Kedy?

Kde?

EUH4D – InfoDay2

UVP TECHNICOM a online Němcovej 5 Košice, Slovakia (Slovak Republic)

Na piatok 04.11.2022 o 10:00 vám v TECHNICOM-e prinášame možnosť zúčastniť sa záverečnej konzultácie InfoDay 2 určenej pre všetky subjekty, ktoré majú svoje experimenty rozpracované do podoby projektových žiadostí a smerujú k ich zdarnému podaniu. Cieľom tohto stretnutia realizovaného opäť v hybridnom režime (prezenčne a zároveň online) bude zodpovedať najčastejšie otázky subjektov žiadajúcich zo Slovenska (možnosť overiť správnosť dizajnovania svojich žiadostí), prípadne zistiť, aké dodatočné informácie spolu potrebujeme zistiť od členov spravujúcich projektové konzorcium.

Keďže v UPV TECHNICOM prebieha viacero súbežných aktivít, informáciu o miestnosti pre konanie InfoDay2 dostanete po vstupe do objektu pri vrátnici. V deň konania podujatia bude na webe (euhubs4data.sk) zverejnený link na pripojenie pre online účastníkov.