Emocionálna inteligencia

Kedy?

Kde?

Chceš si zlepšiť svoju úroveň emocionálnej inteligencie? Chceš sa naučiť ako kontrolovať svoje emócie, nakopnúť vnútornú motiváciu, posilniť empatiu a zdokonaliť svoje vzťahy? Tak tento workshop je určený práve pre teba!

Na tomto interaktívnom workshope sa prostredníctvom cvičení a praktických úloh naučíte, ako spoznať a kontrolovať vlastné pocity, ako sa motivovať, vycibriť svoje empatické správanie a obohatiť medziľudské vzťahy.

Na workshope sa budeme zaoberať konkrétnymi krokmi:

 • Ako porozumieť vlastným emóciám a emóciám ostatných
 • Ako regulovať a vhodne vyjadriť svoje pocity
 • Ako prijímať a podávať spätnú väzbu
 • Ako a prečo rozprávať o svojich úspechoch
 • Ako zlepšiť svoj komunikačný štýl
 • Ako pracovať so svojim vnútorným hlasom
 • Ako ovládať hnev
 • Ako si plniť ciele
 • Ako aktívne počúvať
 • Ako budovať dôveru u ostatných
 • Ako si zvýšiť sebavedomie a sebakontrolu
 • Ako získať optimistický nadhľad
 • a mnohé iné…

Lektorka:
Šárka Patkošová
 je Certifikovanou lektorkou a soft-skills trénerkou s viac ako 10 ročnými skúsenosťami z oblasti rozvoja a vzdelávania dospelých.

V súčasnosti pracuje ako Learning & Development Manager v Lean In Slovakia. V IT oblasti pracuje ako AT&T Projektový implementačný manažér/Expert pre rozvoj a vzdelávanie zamestnancov. V rámci jej spolupráce s Google pôsobí ako certifkovaný #Iam Remarkable workshop facilitátor a Design Thinking tréner pod záštitou programu Grow with Google.  Jej vášňou je rozvíjať a podporovať ľudí, aby mohli dosiahnuť svoje ciele a mali šťastný a naplnený život.