Elevator Pitch

Kedy?

Kde?

Elevator Pitch

UVP TECHNICOM a online Němcovej 5 Košice, Slovakia (Slovak Republic)

V preklade „výťahový prejav“ je krátky, pôsobivý spôsob predstavenia vášho startupu / seba verbálne, ale môže byť aj vo forme „pitch desku“. Dokážete to do minúty? Do 30 sekúnd? A jednou vetou? Pre startupy a podnikateľov je skvelý elevator pitch nevyhnutnosťou. Príležitosť okolo nás často len prechádza a nezastavuje. Na chopenie sa príležitosti máme niekedy len pár sekúnd a šťastie praje pripraveným.

Lektorka: Lenka Hlinková

Lenka Hlinková motivuje najmä dievčatá a ženy k práci s technológiami. Je autorkou prvej slovenskej motivačno-náučnej knihy Ženský algoritmus, v ktorej vyvracia predsudok, že ženy a technológie k sebe nepatria. Po 12 rokov práce v IT na Slovensku a v Anglicku založila spoločnosť Algoritmus, o rok neskôr občianske združenie pomenované po knihe, v ktorých spolu s tímom pomáhajú najmä ženám získať svoje miesto v oblasti informačných technológií a v manažmente. Štvrtý rok pravidelne prednáša ako Google Certified Trainer. Momentálne spolupracuje aj so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou ako členka externej pracovnej skupiny pre IKT – programovanie a ako externá expertka pre rodovú rovnosť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny.