EIT Health – BeHealSy

Kedy?

Kde?

BeHealSy je 1-ročný inovačný a podnikateľský modul na úrovni PhD štúdia, ktorý sa zameriava na biomedicínske inžinierstvo a zdravotnícke systémy. Prostredníctvom tohto modulu si účastníci zdokonalia multidisciplinárne výskumné zručnosti a výsledky výskumu budú schopní pretaviť do inovačných a podnikateľských iniciatív.

Kto sa môže zapojiť?

BeHealSy ponúka dva rôzne spôsoby, ako sa zúčastniť programu:

  • Degree Awarding Track: doktorand zapísaný v príslušnom univerzitnom programe
  • Non-Degree Awarding Track: odborník v oblasti zdravotníctva, zástupca z priemyslu alebo štátnej/verejnej správy s VŠ titulom 2. stupňa v príslušnom odbore

V oboch prípadoch budú pri selekcii účastníkov rozhodovať teoretické či praktické odborné znalosti a skúsenosti v oblasti inovácií a podnikania.

Predkladanie žiadostí na jesennú edíciu je otvorené do 15. augusta 2022.

Text prevzatý z eraportal.sk.