Duševné vlastníctvo – nehmotný majetok v podnikaní

Kedy?

Kde?