Duševné vlastníctvo. Nehmotný majetok v podnikaní

Kedy?

Kde?