Duševné vlastníctvo – nehmotný majetok v podnikaní

Kedy?

Kde?

Názov:  Duševné vlastníctvo – nehmotný majetok v podnikaní

  • Úvod do problematiky duševného vlastníctva (DV)
    • predstavenie jednotlivých typov DV: technické riešenia, dizajny, ochranné známky, know-how, diela podľa autorského zákona,
    • ochrana DV (ÚPV SR, EPO, EUIPO, WIPO, Autorský zákon, …)
  • Rešeršné služby (CVTI SR, ÚPV SR)
  • Transfer technológií

Lektor: J. Noskovič, CVTI SR