Digitálne výzvy a príležitosti v obrábaní

Kedy?

Kde?