Digital ICT Week

Kedy?

Kde?

Digital ICT Week

UVP TECHNICOM a online Němcovej 5 Košice, Slovakia (Slovak Republic)

V dátumoch 13.-17. septembra 2021 sa bude odohrávať druhý ročník „Digital ICT week“, ktorý bude pozostávať z virtuálnych prehliadok firiem, medzinárodných konferencii a nadväzovania nových B2B kontaktov. Cieľom je stimulovať digitálnu transformáciu, ilustrovať najnovšie technologické trendy a predstaviť príležitosti na rast pre začínajúce podniky a malé a stredné podniky.

Viac informácií na slord.sk.