Design Thinking (Kreatívne myslenie)

Kedy?

Kde?

Design Thinking je jednou z metód, ktorú používa Google k vývoju inovatívnych produktov a nápadov, a môžu byť začiatkom vášho start-upu.

Ide o dynamický 5-hodinový online workshop – a skvelú možnosť ako prísť s inovatívnym riešením problému a naučiť sa základy metodológie Design Thinking prostredníctvom rôznych interaktívnych cvičení a praktických úloh zameraných na používateľa, brainstorming a vytvorenie prototypu.

Lektor – Šárka Patkosová – Google certifikovaný tréner

Témy  workshopu:

  • Ako sa vcítiť do kože užívateľa
  • Nástroje a metódy, ktoré používa Google k vývoju svojich produktov a nápadov
  • Ako myslieť kreatívne
  • Ako vytvoriť prototyp

PO ABSOLVOVANÍ ZÍSKATE HODNOTNÝ CERTIFIKÁT, KTORÝ JE SKVELOU POLOŽKOU DO ŽIVOTOPISU.