DASATO ACADEMY – Time management s Jakubom Szepesgyorkym

Kedy?

Kde?

9.12.2022 sa uskutoční ďalšie stretnutie prvého ročníka DASATO Academy v Košickom kraji! Tentokrát bude venované téme zameranej na problematiku efektívnej organizácie práce.

Od septembra sa študenti a študentky každý piatok stretávajú na workshopoch v priestoroch Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM na témy 21. storočia, pracujú na 3 projektoch v praxi s neziskovým, verejným a súkromným sektorom, koncom roka vytvoria svoj vlastný projekt, ktorý zlepšuje ich okolie.