DASATO ACADEMY: Tajomstvo vysokovýkonných tímov s Veronikou Miškech

Kedy?

Kde?

Dňa 17.2.2023 sa uskutoční ďalšie stretnutie prvého ročníka DASATO Academy v Košickom kraji! Tentokrát bude venované téme zameranej na problematiku efektívnosti fungovania projektových tímov.

Od septembra 2022 sa študenti a študentky každý piatok stretávajú na workshopoch v priestoroch Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM na témy 21. storočia, pracujú na 3 projektoch v praxi s neziskovým, verejným a súkromným sektorom, koncom roka vytvoria svoj vlastný projekt, ktorý zlepšuje ich okolie.