DASATO ACADEMY: Poďme sa rozprávať o vyhorení, duševnom zdraví s Juliánom Gerhartom zo zmudri.sk

Kedy?

Kde?

Dňa 23.2.2023 sa uskutoční ďalšie stretnutie prvého ročníka DASATO Academy v Košickom kraji! Tentokrát bude venované téme zameranej na problematiku duševného zdravia.

Od septembra 2022 sa študenti a študentky každý týždeň stretávajú na workshopoch v priestoroch Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM na témy 21. storočia, pracujú na 3 projektoch v praxi s neziskovým, verejným a súkromným sektorom, koncom roka vytvoria svoj vlastný projekt, ktorý zlepšuje ich okolie.

Julián Gerhart