DASATO ACADEMY – Kritické myslenie a mediálna gramotnosť s Andreou Ninou Gašparovičovou

Kedy?

Kde?

3.11.2022 sa uskutoční ďalšie stretnutie prvého ročníka DASATO Academy v Košickom kraji!

Od septembra sa študenti a študentky každý piatok stretávajú na workshopoch v priestoroch Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM na témy 21. storočia, pracujú na 3 projektoch v praxi s neziskovým, verejným a súkromným sektorom, koncom roka vytvoria svoj vlastný projekt, ktorý zlepšuje ich okolie.