DASATO ACADEMY Design thinking s Adamom Brockom

Kedy?

Kde?

13.1.2023 sa uskutoční ďalšie stretnutie prvého ročníka DASATO Academy v Košickom kraji! Tentokrát bude venované téme zameranej na projekty riešené v spolupráci s verejným sektorom.

Od septembra sa študenti a študentky každý piatok stretávajú na workshopoch v priestoroch Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM na témy 21. storočia, pracujú na 3 projektoch v praxi s neziskovým, verejným a súkromným sektorom, koncom roka vytvoria svoj vlastný projekt, ktorý zlepšuje ich okolie.