Conference Future Governance Models of the European Universities

Kedy?

Kde?

Účelom tejto jednodňovej konferencie je podporiť otvorenú diskusiu o modeloch riadenia a riadiacich štruktúrach budúcich európskych univerzít.

Viac na filmeu.eu.