Čo mi prinesie ochrana duševného vlastníctva v podnikaní?

Kedy?

Kde?

Webinár je určený najmä podnikateľom a širšej verejnosti a pomôže zodpovedať najmä nasledujúce otázky:

  1. Čo všetko si môžem chrániť v podnikaní ako duševné vlastníctvo?
  2. Čo mi môže priniesť komerčné zhodnotenie môjho duševného vlastníctva?
  3. O koľko menej ma teraz môžu stáť prihlášky ochranných známok a dizajnov, ale i patentov?
  4. Ako môžem nadviazať spoluprácu pri vývoji produktu s výskumným pracoviskom z univerzity?
  5. Ako môžem získať bezplatné konzultácie a rešeršné služby, aby som vedel, ktoré duševné vlastníctvo si môžem ochrániť?