Cirkular Business Model workshop

Kedy?

Kde?

Lekotri z Košického Eastcubatora Vás prevedú workshopom zameraným na design thinking pri tvorbe produktu.

Tento workshop nie je ako iné, prebieha hrou a to doslova. Životný cyklus produktu, úskalia jeho tvorby a definovanie si budúcich „zadných dvierok“ pre doplnenie nových funkcií sú základným predpokladom pre úspešnosť uplatnenia produktu na trhu a naplnenia očakávaní zákazníkov. Počas workshopu sa naučíte ako postoviť trvalo udržateľný produkt, ktorý sa dokáže prispôsobovať svojim zákazníkom a podmienkam, ktoré nedokážete predvídať dopredu.