CEE Smart City Expo & B2B Business Forum 2022

Kedy?

Kde?

Hlavným zameraním podujatia je multiodborová prezentácia Smart City riešení, ktoré môžu pomôcť vylepšovať mestá a municipality vo svete. Dozviete sa viac o aktuálnych technologických trendoch v oblasti smart city a stretnete sa s inovatívnymi poskytovateľmi smart city z regiónu strednej a východnej Európy.

Zameranie technológií a služieb:

  • Zdravotníctvo
  • Smart budovy
  • Energetika
  • Mobilita
  • IKT
  • Služby
  • Životné prostredie
  • Poľnohospodárstvo

Podujatie sa uskutoční v partnerstve s najväčším maďarským združením miestnych samospráv (TOOSZ), ktoré počas podujatia usporiada celoštátne zhromaždenie s predpokladanou účasťou približne 150 delegátov. Na podujatie budú pozvaní aj zástupcovia ďalších maďarských samospráv a maďarských spoločností zaoberajúcich sa smart cities.

Účasť je bezplatná.