Čarujeme s Facebookom

Kedy?

Kde?

Facebook ponúka obrovské možnosti na kreatívne, efektívne a úspešné kampane, ktorých hlavnou výhodou je ich merateľnosť – analytika, štatistiky, vyhodnocovanie a presné určenie cieľovej skupiny. Na reálnych príkladoch si ukážeme, akú silu majú v dnešnej dobe sociálne siete a ako ich môžete využiť vo svoj prospech. Prilákajte si to správne publikum pre vás!

ČO SA DOZVIETE?

  • ako sa správa dnešný online užívateľ
  • kreatívne formy komunikácie na sociálnych sieťach
  • Business Manager a reklama na Facebooku a Instagrame
  • ako správne optimalizovať a vyhodnocovať kampane

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Mgr. Viktória Margitová – pracuje ako Online Marketing Specialist vo firme Promiseo, kde je zodpovedná za dodanie, vyhodnotenie a kvalitu kampane. Vedie tiež kurzy social media marketingu a copywritingu, viedla desiatky projektov od malých lokálnych start-upov až po nadnárodné korporáty.

PODMIENKY

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Účasť je bezplatná. Počet účastníkov obmedzený.