Bývanie v medzivojnových Košiciach

Kedy?

Kde?

Unikátna výstava „Bývanie v medzivojnových Košiciach. Vily a rodinné domy“, ktorá bola jedným z finálnych výstupov projektu ministerstva školstva (projekt KEGA), bola otvorená v priestoroch Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM.

Pripravili ju doc. Ing. arch. A. Priatková, PhD. a Ing. arch. L. Sečka, PhD z Fakulty umení TUKE v spolupráci s FA STU BA. Unikátny pohľad na Košice v interpretácii architektov, kde sa snúbi vysoká odbornosť s výstižnou a kvalitnou grafikou. Každý z prezentovaných rodinných domov, či mestská vilka má svoj vlastný príbeh, ktorý odkrývajú výstavné panely v počte 70 kusov.

Výstava bude otvorená denne v čase od 08.00 do 16.00 v termíne od 13.01.2020 do 31.03.2020.

(foto: Ing. Ladislav Kočík)