Bývanie v medzivojnových Košiciach – vily a rodinné domy (obhajoba projektu)

Kedy?

Kde?