Budúcnosť strojárskej výroby

Kedy?

Kde?

Témy konferencie:

  • Digitalizácia a umelá inteligencia vo výrobe a v logistike
  • Aditívne technológie
  • Modulárne koncepty
  • Technológie a humanita
  • Nové oblasti pre automatizáciu a robotizáciu
  • Prototyping a prototypová infraštruktúra a ekosystém